​Patientsikkerhed

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksomme på det.
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken.

Skulle der opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt, (en såkaldt utilsigtet hændelse) vil vi gerne vide det.
Du kan læse mere om utilsigtede hændelser i pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre”:
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på:
https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager på:
https://stpk.dk

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen på:
www.patienterstatningen.dk


Adgang til egen journal
Du har ret til at se din egen journal.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.
Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret.
Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Besøg os på​

Facebook​

Følg med på vores Facebookside, hvor vi løbende opdaterer om nyheder mm.​

Kontakt os

Fysioterapi & Osteopati​​

Tlf.Fysioterapi 88 82 70 40

Tlf. Osteopati 30 25 92 86

Samarbejdspartner

Fysioterapi & Osteopati
Vestergade 40A
5600 Faaborg

​Fysioterapi & Osteopati

Krogsgaardsvej ​14 ​
​5672 Broby

Fysioterapi & Osteopati

Faaborgvej 1, Fruens Bøge
​5250 Odense SV